Geotermia: projekty oraz konsultacje i badanie gruntów prowadzi firma Polgeol
   

 Schematyczny profil        Wykaz wykonanych prac


GeotermiaHPC POLGEOL S.A. wykonuje kompleksowo prace związane z udokumentowaniem wód termalnych:
 • studium pozyskiwania i zagospodarowywania ciepła ziemi,
 • studium wykonalności inwestycji,
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • projekty robót geologicznych,
 • nadzór i dozór w trakcie wiercenia otworów,
 • ustalanie zasobów wód termalnych, dokumentacje powykonawcze prac wiertniczych, dokumentacje hydrogeologiczne,
 • koncesje na eksploatację,
 • wnioski o dofinasowanie inwestycji,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia,
 • raporty oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • konsultacje w trakcie eksploatacji instalacji geotermalnych.

Prowadzimy badanie geotechniczne, monitoring środowiska oraz całościowe przeglądy ekologiczne. Całą dokumentację prowadzimy na podstawie badania (gruntów, wody) oraz pobierania próbek.

Czystymi ekologicznie i odnawialnymi nośnikami ciepła są wody termalne. Wody termalne można wykorzystać do:
 • pozyskiwania ciepła i energii,
 • w balneologii,
 • w rekreacji.
Uzyskanie energii cieplnej z wód termalnych można uzyskać poprzez eksploatację gorącej wody ze studni głębinowej, schładzanie jej na wymiennikach ciepła i ponowne zatłoczenie, przez drugi otwór studzienny, do tej samej warstwy, z której została pobrana.

Odbiór energii cieplnej z wód termalnych odbywa się poprzez eksploatację gorącej wody ze studni głębinowej, schładzanie jej na wymiennikach ciepła i ponowne zatłoczenie, przez drugi otwór studzienny, do tej samej warstwy, z której została pobrana.

Zaletą ciepłowni geotermalnych jest:
 • niski koszt eksploatacji,
 • wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • źródło energii jest czyste ekologicznie i odnawialne,
 • na wzrost cen energii otrzymywanej z wód termalnych nie ma wpływu wzrost cen konwencjonalnych nośników energii lub wpływ ten jest minimalny.

Aspekty ekologiczne zastąpienia energii konwencjonalnej energią termalną (na podstawie badań wykonanych w Pyrzycach)


Na inwestycje związane z pozyskiwaniem czystej i odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej z wód termalnych można uzyskać kredyty preferencyjne, jak również można się ubiegać o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wody termalne występują na różnych głębokościach, prawie na całym obszarze Polski.

Mapa występowania wód termalnych
W HPC POLGEOL S.A. wykonana została całość prac geologicznych, związanych z udokumentowaniem zasobów wód termalnych i możliwością pozyskiwania z nich ciepła, dla pierwszej w Polsce ciepłowni geotermalnej w Pyrzycach.Energia cieplna, uzyskiwana z wód termalnych, pokrywa w 58% całoroczne zapotrzebowanie na ciepło 15-to tysięcznego miasta.Schemat wykorzystania energii geotermalnej

Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2018 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1364845