Badanie gruntów oraz wody i ścieków prowadzi laboratorium firmy Polgeol S.A.
   

 Wykonywane badania        Wyposażenie laboratorium

 Zlecenie        Ogólne warunki umowy


Badania laboratoryjneLaboratorium Badawcze Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Certyfikat Akredytacji Nr AB 463.

Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 463.

Laboratorium Badawcze Przedsiębiorstwa Geologicznego POLGEOL S.A. posiada zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Decyzja Nr DE HKN/00473/2016) w zakresie oznaczeń fizycznych i chemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz § 6.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A.
Laboratorium Badawcze
03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39
adres e-mail: laboratorium@polgeol.pl ; fax: 22 617 42 21

czynne: pon - pt, w godz. 8 - 15
przyjmowanie próbek: pon - czw, w godz. 8 - 14


Kierownictwo Laboratorium Kontakt
Grażyna Saletowicz
Kierownik Laboratorium
tel. 22 617 30 31 w. 295
adres e-mail: grazyna.saletowicz@polgeol.pl
Anna Dublenko
Z-ca Kierownika Laboratorium
tel. 22 617 30 31 w. 153
adres e-mail: anna.dublenko@polgeol.pl
Ilona Zdziech
Kierownik ds. Jakości
tel. 22 617 30 31 w. 153
adres e-mail: ilona.zdziech@polgeol.pl
Michał Przystaś
Kierujący Zespołem Pobierania Próbek
tel. 22 617 30 31 w. 153,
adres e-mail: michal.przystas@polgeol.pl


Działalność Laboratorium Badawczego:
Laboratorium Badawcze zajmuje się badaniem wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów oraz pobieraniem próbek.
Badania wykonywane są w oparciu o normy oraz zwalidowane metody własne.

Laboratorium Badawcze wykonuje badania wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów. Są to badania fizykochemiczne wykonywane w oparciu o następujące metody:
 • wagową,
 • potencjometryczną,
 • spektrofotometryczną,
 • wolumetryczną,
 • chromatografii gazowej,
 • absorpcyjnej spektrometrii atomowej,
 • emisyjnej spektrometrii płomieniowej.
Laboratorium Badawcze wykonuje także badanie wody na uzdatnianie, które polegają na dobraniu odpowiedniej metody usuwania z wody składników przekraczających dopuszczalne wartości.


Zespół Pobierania Próbek zapewnia rzetelne i bezstronne pobieranie próbek wód, ścieków oraz gruntów do badań laboratoryjnych zgodnie z polskimi i europejskimi normami.

Zespół Pobierania Próbek wykonuje:
 • pobieranie próbek wód, ścieków, odcieków, gleb i gruntów,
 • pobieranie próbek jednorazowych i złożonych,
 • pobieranie średniodobowych próbek ścieków zgodnie z Dz. U. Nr 137, poz 984,
 • oznaczanie parametrów chemicznych w terenie: pH, temperatury, REDOX, PEW,
 • pomiary gazów emisyjnych i składowiskowych.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2018 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1326846