Geologia inżynierska: poszukiwanie gazu łupkowego oraz badania geotechniczne
   
Aktualności
Oferta dla użytkowników ujęć wód podziemnych


W związku z zapisami art. 21 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159):
 • ust. 1
  "Strefy ochronne ujęć wody ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r., wygasają z dniem 31 grudnia 2012 r."
 • ust. 2
  "Postępowania administracyjne toczące się w sprawach dotyczących stref ochronnych ujęć wody i niezakończone w terminie do końca 31 grudnia 2012 r. zostają umorzone"


Oferujemy wykonanie prac umożliwiających ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody:
 • badania hydrogeologiczne dla potrzeb ustanowienia strefy,
 • sporządzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia, zawierającego wyniki badań oraz
 • proponowane granice strefy ochronnej,
 • ustalenie sposobu zagospodarowania terenu w obrębie strefy,
 • przygotowanie wniosku o ustanowienie strefy.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1861021