Geologia inżynierska: poszukiwanie gazu łupkowego oraz badania geotechniczne
   
Aktualności
Oferta dla zamawiających oraz wykonujących projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


W związku z Ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20.06.2001 r. Nr 62, poz. 627), która wprowadza m. in. konieczność wykonywania, przed podjęciem prac planistycznych, opracowań ekofizjograficznych jako dokumentacji sporządzanej na potrzeby planów zagospodarowania przestrzennego oraz Ustawą W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 22.01.1999 r. Nr 15, poz. 139, z późn. zm.)
oferujemy wykonawstwo:

opracowań ekofizjograficznych

w tym:
zgodnie z Rozporządzeń Ministra Środowiska
W sprawie opracowań ekofizjograficznych
(Dz. U. z 23.09.2002 r. Nr 155, poz. 1298)

  • kompleksowych badań i pomiarów terenowych oraz analizy danych teledetekcyjnych,
  • analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych i studialnych, a w szczególności dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentów planistycznych, map glebowo-rolniczych, planów ochrony rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, dokumentacji różnych form ochrony przyrody, dokumentacji uzdrowisk, rejestru zabytków i innych materiałów dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne,
  • map (map analitycznych charakteryzujących przestrzenną zmienność i cechy poszczególnych elementów przyrodniczych oraz syntetycznych map kompleksowych ocen i waloryzacji),
oraz
  • prognoz oddziaływania na środowisko dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

Opracowania ekofizjograficzne oraz prognozy oddziaływania na środowisko dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonujemy zgodnie z wymogami prawnymi.

Wymagane mapy opracowujemy w pożądanej wersji cyfrowej.

Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2020 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1593183