Geologia inżynierska: poszukiwanie gazu łupkowego oraz badania geotechniczne
   
Aktualności
Wezwanie do złożenia dokumentów akcji


WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI Szanowni Państwo Akcjonariusze HPC POLGEOL Spółka Akcyjna, na podstawie art. 16 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798 ze zm.) wzywam Państwa, jako akcjonariuszy HPC POLGEOL S.A., po raz pierwszy do złożenia w HPC POLGEOL S.A. posiadanych przez Państwa dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) HPC POLGEOL S.A., poprzez złożenie ich osobiście w siedzibie spółki, ul. Berezyńska 39, 03-908 Warszawa, bądź też przesłanie ich pocztą na ww. adres. Niniejsze wezwanie wynika z ustawowego obowiązku przeprowadzenia dematerializacji akcji. Złożenie dokumentów akcji w spółce zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem, które zostanie wydane akcjonariuszowi (osobiście bądź drogą pocztową).Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1861022