Geologia inżynierska: poszukiwanie gazu łupkowego oraz badania geotechniczne
   
Aktualności
Oferta dla wytwórców i posiadaczy odpadów


W związku z Ustawą o odpadach (Dz. U. nr 62 z 20.06.2001 r., poz. 628), która określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
proponujemy wykonawstwo:
 • wniosków o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów zawierających m. in. charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną składowiska oraz sposób jego monitorowania,
 • monitoringu składowisk odpadów,
 • badań fizycznych i chemicznych właściwości odpadów powstałych w wyniku termicznego ich przekształcenia, w tym w szczególności rozpuszczalnych frakcji metali ciężkich,
 • planów gospodarki odpadami określających:
 • aktualny stan gospodarki odpadami,
 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami,
 • działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,
 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,
 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.
 • wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 • wniosków na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • wniosków na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest do monitorowania składowiska odpadów w trakcie jego eksploatacji i po jej zakończeniu pod rygorem prawnym wynikającym z Art. 78 Ustawy o odpadach.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1861019