Geologia inżynierska: poszukiwanie gazu łupkowego oraz badania geotechniczne
   
Aktualności
Oferta dla eksploatujących instalacje, których prowadzenie może powodować zanieczyszczenie środowiska


W związku z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 20.06.2001r. Nr 62, poz. 627), która wprowadza m.in. konieczność uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla zakładów posiadających instalacje:
 • wprowadzające gazy lub pyły do powietrza
 • wprowadzające ścieki do wód, ziemi lub kanalizacji
 • wytwarzające odpady
 • emitujące hałas
 • emitujące pola elektromagnetyczne
oferujemy sporządzenie:
 • wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (zgodnie z Dyrektywą IPPC) wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi prawem.


Posiadanie pozwolenia zintegrowanego zwalnia prowadzącego daną instalację z obowiązku uzyskania następujących rodzajów pozwoleń "sektorowych" (Prawo ochrony środowiska, art. 182):
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 • pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska,
 • pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów.

Prowadzenie instalacji bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego jest zabronione (Prawo ochrony środowiska, art. 365 ust.1 pkt.1).

Zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 r. O wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 18.09.2001 r. Nr 100, poz. 1085) prowadzący istniejącą instalację, z której emisja wymaga pozwolenia zintegrowanego, powinien je uzyskać do dnia 1 stycznia 2004 r.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177, poz. 1736) określa późniejsze terminy do uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 01.10.2001r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30.06.2003 r.

POLGEOL S.A.jest firmą działającą na rynku od 1949 roku. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, posiadamy akredytowane laboratorium badania wód i gruntów oraz współpracujemy z wieloma instytutami badawczymi i uczelniami. POLGEOL S.A. posiada w swoim dorobku szereg kompleksowych opracowań z zakresu ochrony środowiska m.in. dla: PKN ORLEN S.A., Państwowa Agencja Atomistyki, MPO w Elblągu, E.C. Kawęczyn S.A., ABB ALSTOM POWER Essen, Trade-Trans Sp. z o.o. w Warszawie , Zakłady Płyt Wiórowych w Grajewie. Ostatnio uczestniczyliśmy w wykonaniu "Kompleksowego program ekorozwoju i ochrony środowiska na terenie Stowarzyszenia gmin Pojezierza Gostynińskiego".
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1861023