Badania geotechniczne: badanie gruntow i wody oraz monitoring srodowiska
   

 Wykonywane badania        Wyposażenie laboratorium

 Zlecenie        Ogólne warunki umowy


Wykonywane badaniaBadania wykonywane w Laboratorium Badawczym

Matryca Oznaczenie Metoda
Woda, ścieki i odcieki Amoniak (jon amonowy) Metoda spektrofotometryczna
Arsen Metoda kolorymetryczna
Azot amonowy Metoda spektrofotometryczna
Azot azotanowy Metoda spektrofotometryczna
Azot azotynowy Metoda spektrofotometryczna
Azot ogólny Metoda spektrofotometryczna
Azotany Metoda spektrofotometryczna
Azotyny Metoda spektrofotometryczna
Bar Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Barwa Metoda wizualna
Bor Metoda spektrofotometryczna
BTEX Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo jonizacyjną
BZT5 Metoda manometryczna; elektrolityczna
Chlorki Metoda miareczkowa
Chrom Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Chrom+6 Metoda spektrofotometryczna
CHZT Cr Metoda spektrofotometryczna
Cyjanki wolne i związane Metoda spektrofotometryczna
Cynk Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Detergenty anionowe i niejonowe Metoda spektrofotometryczna
Ekstrakt eterowy Metoda wagowa
Fenole Metoda chromatografii gazowej
Fluorki Metoda potencjometryczna
Fosfor ogólny Metoda spektrofotometryczna
Fosforany Metoda spektrofotometryczna
Glin Metoda spektrofotometryczna
Indeks oleju mineralnego Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Kadm Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Kobalt Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Magnez Metoda obliczeniowa,; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Mangan Metoda spektrofotometryczna; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Miedź Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Nikiel Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Ołów Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
OWO (TOC) Metoda spektrofotometryczna
PCB Metoda chromatografii gazowej
Pestycydy chloroorganiczne Metoda chromatografii gazowej
PEW Metoda konduktometryczna
pH Metoda potencjometryczna
Potas Metoda emisyjnej spektrometrii płomieniowej
Rtęć Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
Siarczany Metoda spektrofotometryczna
Siarkowodór Metoda jakościowa
Sód Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Stront Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Substancje rozpuszczone Metoda wagowa
Suma benzyn Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Suma olejów mineralnych Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Suma węglowodorów ropopochodnych jako suma benzyn i suma olejów Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
THM Metoda chromatografii gazowej
Tlen rozpuszczony Metoda z czujnikiem elektrochemicznym
Twardość Metoda miareczkowa
Utlenialność Metoda miareczkowa
Wapń Metoda miareczkowa; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Węglowodory alifatyczne Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Węglowodory chlorowane Metoda chromatografii gazowej
WWA Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Zawiesiny Metoda wagowa
Żelazo ogólne Metoda spektrofotometryczna; metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Woda Agresywny dwutlenek węgla Metoda miareczkowa
Badanie podatności na uzdatnianie Metoda filtracji złożowej
Chlor wolny Metoda spektrofotometryczna
Krzemionka zdysocjowana Metoda spektrofotometryczna
Kwasowość Metoda miareczkowa
Mętność Metoda nefelometryczna
Smak Metoda organoleptyczna
Sucha pozostałość Metoda wagowa
Wolny dwutlenek węgla Metoda miareczkowa
Zapach Metoda organoleptyczna
Zasadowość ogólna Metoda miareczkowa
Gleby, grunty, osady ściekowe Arsen Metoda kolorymetryczna
Bar Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
BTEX Metoda chromatografii gazowej z analizą fazy nadpowierzchniowej i detekcją płomieniowo jonizacyjną
Chrom Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Cynk Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Fosfor ogólny Metoda spektrofotometryczna
Kadm Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Kobalt Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Miedź Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Nikiel Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Ołów Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
PEW Metoda konduktometryczna
pH Metoda potencjometryczna
Rtęć Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
Suma benzyn Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Suma olejów mineralnych Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Suma węglowodorów ropopochodnych jako suma benzyn i olejów mineralnych Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Węglowodory alifatyczne Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
WWA Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Żelazo Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Kompost pH Metoda potencjometryczna
Potas Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii płomieniowejBadania wykonywane w terenie przez Zespół Pobierania Próbek

Matryca Badany parametr Metoda
Woda, ścieki i odcieki Chlor wolny Metoda spektrofotometryczna
Ozon Metoda spektrofotometryczna
PEW Metoda konduktometryczna
pH Metoda potencjometryczna
Potencjał REDOX (Eh) Metoda potencjometryczna
Temperatura Czujnik rezystancyjny
Wody podziemne Pomiar zwierciadła wody Świstawka hydrogeologiczna
Gazy składowiskowe CH4 Metoda absorpcji w podczerwieni
CO Metoda elektrochemiczna
CO2 Metoda absorpcji w podczerwieni
H2S Metoda elektrochemiczna
NH3 Metoda elektrochemiczna
NO Metoda elektrochemiczna
N2O Metoda elektrochemiczna
SO2 Metoda elektrochemiczna
O2 Metoda elektrochemiczna
Emisja gazów Sonda termicznaNormy stosowane przy pobieraniu próbek

Matryca Norma
Wody podziemne PN-ISO 5667-11:2004
PN-ISO 5667-18:2004
Wody powierzchniowe PN-ISO 5667-4:2003
PN-ISO 5667-6:2003
Woda przeznaczona do spożycia PN-ISO 5667-5:2003
Ścieki i odcieki PN-ISO 5667-10:1997
Gleby i grunty PN-ISO 10381-4.2007
PN-ISO 10381-5:2009
PN-ISO 10381-2:2007
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1861020