Badania geotechniczne: badanie gruntow i wody oraz monitoring srodowiska
   

 Wykonywane badania        Wyposażenie laboratorium

 Zlecenie        Ogólne warunki umowy


Wyposażenie laboratoriumstrona w trakcie tworzenia

Analizator rtęci DMA-80

Analizator rtęci DMA-80. Analizator rtęci DMA-80

GCMS Agilent

Chromatograf Chromatograf gazowy Agilent 7890A wyposażony w automatyczny podajnik na 100 próbek ze spektrometrem masowym Agilent5975C i przystawką HEADSPACE do analizy fazy nadpowierzchniowej oraz ilościowego i jakościowego oznaczania związków organicznych. Przystawka HEADSPACE umożliwia analizę łatwo-lotnych związków organicznych

GC Shimadzu

Chromatograf gazowy SHIMADZU 2014 z automatycznym podajnikiem na 150 próbek oraz detektorami: płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i wychwytu elektronów (ECD) shimadzu

Spektrofotometr XION

HACH XION Spektrofotometr XION 500 do oznaczania parametrów chemicznych w wodach, ściekach i odciekach

Nefelometr

Nefelometr HACH 2100N do oznaczania mętności w wodzie Nefelometr


Do oznaczeń "in situ" wykonywanych w terenie
Zespół Pobierania Próbek stosuje:

Kolorymetr

Kolorymetr HACH DR890 do oznaczania większości parametrów chemicznych w terenie, bezpośrednio w miejscu pobrania próbki, w tym do oznaczania nietrwałych parametrów fizyko-chemicznych, których transport do laboratorium mógłby mieć wpływ na wynik analizy [Rozmiar: 10882 bajtów]

Detektor wielogazowy

[Rozmiar: 9959 bajtów] Detektor wielogazowy VRAE PGM 7840 do określenia stężeń objętościowych następujących gazów:
NH3, SO2, NO, CO.
Pomiar NH3 dokonywany jest za pomocą sensora katalitycznego i termokonduktometrycznego.
Pomiar SO2, NO, CO dokonywany jest za pomocą sensorów elektrochemicznych.

Analizator gazu

Analizator gazu GA 2000. Analiza gazu obejmuje określenie stężenia objętościowego następujących gazów:
CH4, CO2, O2, CO, H2S.
Pomiar CH4 i CO2 opiera się na zasadzie absorpcji podczerwieni.
[Rozmiar: 11565 bajtów]

Sonda TESTO

[Rozmiar: 7420 bajtów] Sonda TESTO 435 do pomiaru emisji strumienia biogazu do atmosfery.

Miernik wieloparametrowy

Miernik wieloparametrowy firmy ELMETRON pozwala, przy użyciu odpowiednich elektrod, w krótkim czasie oznaczyć pH, PEW, potencjał REDOX, temperaturę [Rozmiar: 8004 bajtów]

pH-METR

[Rozmiar: 8594 bajtów] Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny układ pomiarowy sterowany mikroprocesorem najnowszej generacji. Ph-metr SP300 jest szczególnie przystosowany do pracy poza laboratorium. Funkcje i rozbudowany system automatyki pomiarów spełniają wymagania GLP i są warunkiem wielu procesów certyfikacji laboratoriów jak i wykonywanych pomiarów.

Konduktometr

Przyrząd wyposażony jest w elektroniczny układ pomiarowy sterowany mikroprocesorem najnowszej generacji. Konduktometr SC300 jest szczególnie przystosowany do pracy poza laboratorium. Funkcje i rozbudowany system automatyki pomiarów spełniają wymagania GLP i są warunkiem wielu procesów certyfikacji laboratoriów jak i wykonywanych pomiarów. [Rozmiar: 7910 bajtów]
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1861035