Pobieranie próbek wód i ścieków oraz operaty wodnoprawne - Polgeol S.A.
   
HydrogeologiaWykonujemy:

Kompleksowe badania hydrogeologiczne:
 • dokumentowanie dyspozycyjnych i eksploatacyjnych zasobów wód podziemnych,
 • optymalizacja poboru wód podziemnych w obrębie jednostek zasobowych - w istniejących i projektowanych ujęciach,
 • badanie wody, badanie ścieków pobieranie próbek wód i ścieków do własnego laboratorium,
 • sporządzanie bilansów wodno-gospodarczych,
 • określanie warunków korzystania z wód dorzecza,
 • projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochronnych ujęć wód podziemnych z uwzględnieniem wymogów planu zagospodarowania przestrzennego,
 • wykonywanie otworów obserwacyjnych (piezometrów),
 • projektowanie i realizacja monitoringu regionalnego i lokalnego,
 • wykonywanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych,
 • badania hydrogeologiczne pod projektowane wysypiska śmieci.


Na życzenie Zamawiającego wyniki prac dostarczamy w wersji cyfrowej. Opracowania wykonujemy w systemach GIS.

Prace związane z ujęciami wód podziemnych:
 • budowa studni:
  • projektowanie,
  • uzyskiwanie koniecznych uzgodnień,
  • wykonywanie studni wraz z obudową i montażem pompy,
  • dokumentowanie prac,
  • sporządzanie operatów wodnoprawnych;
 • oceny stanu technicznego studni,
 • ustalanie technologii uzdatniania wód do celów konsumpcyjnych i przemysłowych.
Zapraszamy do kontaktu i konsultacji. Prowadzimy monitoring środowiska (przeglądy ekologiczne) oraz sporządzamy i wydajemy dokumentacją do geotermii.
Polska wersja  English version  French version
Polska wersja  English version  French version
Galeria zdjęć       Aktualności       Pracownicy       Zakłady       O nas       Kontakt
© 2002 - 2022 · POLGEOL S.A.
Licznik odwiedzin: 1826382